Junwon Jung / Nadine Kuffner en

JUNWON JUNG – NADINE KUFFNER
OFF-LIMITS
7 Dicember 2017 – 13 January 2018

Opening: Wednesday, 6 Dicember 2017, 7 p.m.
Introduction: 
Prof. Karen Pontoppidan, Akademie der Bildenden Künste München

23 December 2017 - 9 January 2018 only on appointment: 0049-15773362236. • Junwon Jung
 • Ring, 2016
  Silver
 • Junwon Jung
 • Ring, 2016
  Silver, gold
 • Junwon Jung
 • Ring, 2016
  Silver, gold
 • Nadine Kuffner
 • Objekt, 2017
  Zinn geschmiedet
 • Nadine Kuffner
 • Halsschmuck
  "Ösenkette", 2017
  Zinn gegossen
 • Nadine Kuffner
 • Halsschmuck
  Pearlnecklace #1, 2017
  Zinn gegossen
 • Nadine Kuffner
 • Halsschmuck
  "A Jeweller's Anarchy", 2017
  Zinn gegossen
 • Nadine Kuffner
 • Halsschmuck, 2017
  Zinn gegossen


Büro | Galerie München

Anfahrt

From Address: