Junwon Jung / Nadine Kuffner en

JUNWON JUNG – NADINE KUFFNER
OFF-LIMITS
7 Dicember 2017 – 13 January 2018

Opening: Wednesday, 6 Dicember 2017, 7 p.m.
Introduction: 
Prof. Karen Pontoppidan, Akademie der Bildenden Künste München

23 December 2017 - 9 January 2018 only on appointment: 0049-15773362236.  • Junwon Jung
  • Ring, 2016
    Silver
  • Junwon Jung
  • Ring, 2016
    Silver, gold
  • Junwon Jung
  • Ring, 2016
    Silver, gold
  • Nadine Kuffner
  • Objekt, 2017
    Zinn geschmiedet
  • Nadine Kuffner
  • Halsschmuck
    "Ösenkette", 2017
    Zinn gegossen
  • Nadine Kuffner
  • Halsschmuck
    Pearlnecklace #1, 2017
    Zinn gegossen
  • Nadine Kuffner
  • Halsschmuck
    "A Jeweller's Anarchy", 2017
    Zinn gegossen
  • Nadine Kuffner
  • Halsschmuck, 2017
    Zinn gegossen


Büro | Galerie München

Anfahrt

From Address: